Privacitat

Politica de Privacitat

1. Dret d’informació

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 us informem de:

1.1. Identificació de responsables:

El responsable del tractament és la Fundació FLS, amb domicili a Badalona (08916 ), Ctra. de Canyet s/n – Hosp. Univ. Germans Trias i Pujol, 2a planta Maternal, telèfon: 934.657.897.

El delegat de protecció de dades (DPO) és CIPDI Tratamiento de la Infomación SL. Amb domicili a Mataró, carrer Sant Agustí n. 1 1º 1ª. Podeu contactar amb el delegat al correu electrònic dpd@cipdi.com

1.2. Finalitats de tractament i base jurídica

1.2.1. Finalitat general

El responsable del tractament farà servir les dades que ens faciliteu per qualsevol mitjà mentre mantingueu la relació amb ells i s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Farem servir les dades per:

 • Prestar-vos els serveis que ens demaneu.
 • Atendre les sol·licituds que ens feu arribar per qualsevol dels nostres canals de comunicació.
 • Gestionar les subscripcions als nostres butlletins que generem per enviar-vos informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.
 • Gestió i control de les relacions contractuals

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual, o d’altre tipus, que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

Les dades generades es conservaran mentre mantingueu la relació amb el responsable del tractament i, posteriorment, durant el termini de prescripció de les accions legals que, en alguns casos poden arribar als 10 anys.

1.2.2. Tractament d’imatges.

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on la fundació disposi de perfil creat i publicacions a pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web de la fundació o contactant amb el DPO.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats que atorguen abans de la seva captació i per l’aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

Les imatges es conservaran mentre no es revoqui el consentiment que s’atorgui.

1.3. Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

 • El personal degudament autoritzats per la direcció del responsable del tractament.
 • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.
 • Les xarxes socials
 • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO.

1.4. Transferència internacional de dades.

El responsable del tractament fa servir les següents plataformes que poden implicar transferències de dades fora de l’espai Schengen:

 • Google. El responsable del tractament ha signat un acord amb Google, d’acord a la resolució de la Autoritat Espanyola de Protecció de Dades de 22 de juny de 2017. Pot obtenir més informació sobre les polítiques de privacitat de google visitant els següents enllaços: https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es i https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 • MailChimp. Pot rebre més informació sobre la seva política de privacitat al següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/privacy/
 • Microsoft amb que s’han signat clàusules tipus: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
 • Xarxes socials que consten publicades a la nostra web.

Puntualment, es poden organitzar activitats com assajos clínics, estudis, congressos, o altres activitats formatives o d’investigació amb entitats ubicades a Estats externs a l’Espai Schengen. En aquests casos, prèviament a la realització de la transferència de dades, s’informarà als participants i es demanarà el seu permís d’acord amb la normativa aplicable.

1.5. Drets com a afectat

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a les adreces del responsable del tractament que consten en aquest avís legal.

1.6. Dret de reclamació.

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

1.7. Obligacions de l’afectat.

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquetes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

1.8. Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas, l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada. Abans de procedir a l’elaboració de perfil us informarem.

2. Consentiment de l’usuari

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de la Fundació FLS que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3. Seguretat

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

4. Us d’adreces IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

0
  0
  La teva Cistella
  La Cistella està buidaTornar a la Tenda